Általános Szerződési Feltételek

Szemészeti vizsgálat nyújtására

Piros Andrea szemész orvos vállalja, hogy szakszerű szemészeti vizsgálatot végez a hozzá forduló személyen. Emellett kijelenti, hogy rendelkezik a szakvizsgálathoz szükséges képzettséggel és szakhatósági engedélyekkel. Ügyfelét előzetesen egyeztetett időpontban, a Tatabánya, Szent Borbála út 29. alatt található orvosi rendelőben látja el, a szolgáltatásért díjazásra jogosult.

Az ügyfél köteles megjelenni a lefoglalt időpontban, emellett köteles megfizetni a szolgáltatás díját. Amennyiben nem jelenik meg a rendelésen és erről nem értesíti a szolgáltatót legkésőbb 24 órával a lefoglalt időpont előtt, köteles megtéríteni az elmaradt vizsgálat minimum-díját.

Piros Andrea az ügyfél adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltak szerint kezeli és biztosítja megfelelő védelmüket.

Az időpontfoglalás és szemészeti vizsgálat során nyert adatokat és információkat bizalmasan kezeli, és csak akkor hozza más személy vagy hatóság tudomására, ha ehhez az érintett személy írásban hozzájárul vagy erre a jogszabály kötelez.

A magyar jog és jogszabályok, elsőképp a Polgári Törvénykönyv és annak végrehajtási rendeletei, rendelkezései az irányadóak a szerződésre nézve.

Az ÁSZF 2018. június 1-én lép hatályba.

Piros Andrea, a Szempillantás Kft. ügyvezető igazgatója