Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Szempillantás Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját tartalmazza az alábbi dokumentum, cégünk valamennyi dolgozója ennek megfelelően végzi munkáját, eszerint kezeli az ügyfelek személyes adatait.

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezései képezik a tájékoztató jogi alapját.

Ügyfeleink adatait kizárólag az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához és a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezeljük.

A szakrendelésre jelentkezők és a szemészeti vizsgálaton résztvevők önként hozzájárulnak, hogy az általuk közölt személyes adataikat, illetve a róluk készített egészségügyi adatokat az ide vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően tároljuk és kezeljük. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatják.

Kizárólag hatósági határozatra, vagy az ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságoknak.

16 évnél fiatalabb személyeket és személyes adataikat kizárólag szülő vagy szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával kezelünk, a felügyeletet ellátó személy jogosultságát nem áll módunkban ellenőrizni, jóhiszeműen járunk el.

Ügyfeleink adatait a jogszabályoknak megfelelő módon, biztonságosan rögzítjük és kezeljük, az adatvédelmi felelős dr. Piros Andrea, a Szempillantás Kft. ügyvezető igazgatója.

Amennyiben ügyfelünk úgy dönt, és az egészségügyi ellátásról szóló jogszabályok ezt lehetővé teszik, kérésére személyes adatait töröljük nyilvántartásunkból.

Időpontfoglalásával és egészségügyi szolgáltatásunk igénybe vételével hozzájárul személyes és egészségügyi adatainak kezeléséhez és elfogadja adatvédelmi tájékoztatónkat, valamint az Általános Szerződési Feltételeket.

Ezen túlmenően nem kell egyéb beleegyezését kérnünk.

Az alábbi linken megtalálja, hogyan kezeljük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben az egészségügyi ellátáskor rögzített személyes adatokat és az ellátás során keletkezett egészségügyi adatokat:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/GDPR